Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

Uitweg beleeft de 11de druk.

Chabot daagt politici uit: “de pil van Drion” is gemakkelijk via internet te bestellen. Waarom mogen ouderen hem niet laten testen op zuiverheid ? Omdat “de pil van Drion” een barbituraat bevat die onder de opiumwet valt. Laboratoria willen hem graag onderzoeken op zuiverheid mits de Geneeskundige Inspectie hiervoor toestemming geeft, maar de politiek blokkeert die weg.

Dus komt Chabot in de nieuwste druk van Uitweg  met een plan hoe ouderen en consulenten zelf “de pil van Drion “veiliger kunnen maken lees verder ( ik wil daar plaatsen wat staat onder het kopje “Op weg naar een veilige route voor de Pil van Drion blz. 136/137). Mee eens ?

procedure 1

procedure 2