Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

Op deze site vindt u informatie over drie methoden voor zelfeuthanasie.

Deze staan uitvoerig beschreven in het handboek van Boudewijn Chabot en Stella Braam:

UITWEG, uitgebreid met de heliummethode

 


 

Over de Stichting

De Stichting Waardig Levenseinde werd in 2011 opgericht door Boudewijn Chabot en Stella Braam. Een ruime meerderheid van de ouderen wil graag een vrijwillig levenseinde als de kwaliteit van leven in het gedrang is. Niet iedereen krijgt of wil daarbij hulp van een arts.

De stichting stelt zich tot doel betrouwbare en toegankelijke informatie te verschaffen over een waardig levenseinde in eigen regie en in gesprek met naasten. Lees meer

 

Nieuws

Boudewijn Chabot in Buitenhof op 14 december 2014 kopieër de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=RYRxAFABFbI

De 9de bewerkte editie van “Uitweg” is nu beschikbaar.

EUTHANASIE ZONDER EXAMEN, Boudewijn Chabot NRC 29-11-2014

Zelfeuthanasie is vaak beter dan de arts erom vragen.

Voor euthanasie door een arts moet een soort examen worden afgelegd. Wie het zelf doet, houdt de regie in eigen hand. Met of zonder anderen. Het moet wel duidelijk een eigen beslissing zijn, aldus Boudewijn Chabot

 

NRC Opinie & Debat 29-11-2014

Financiële verantwoording 2013

ST WLE inkomsten uitgaven 2013

HOE VER MOET ARTSENBEMOEIENIS GAAN? de euthanasietrein

Bert Keizer column in Medisch Contact dd  1 MEI 2014

Toen de stoomtrein in Engeland begon te rijden maakte men zich zorgen over wat de aanblik van zo’n gigantisch ijzeren gevaarte dat met grote snelheid door het landschap raasde zou veroorzaken in het nietsvermoedende vee. Men vreesde dat koeien in dolle angst op hol zouden slaan. De remedie was de bouw van een houten schutting langs de spoorlijn zodat het afgrijselijke spektakel aan de ogen van de brave koeien werd onttrokken. Het bleek niet nodig.

Rond euthanasie is er ook veel angst. Die trein rijdt al zo’n veertig jaar maar steeds ontstaan er nieuwe paniekgolfjes als we hem langs zien komen. Ik geloof dat niemand daar helemaal tegen bestand is, of tegen bestand zou moeten zijn. Want gevoelens van angst en bezorgdheid over ons doen en laten zijn het zilvermerk van een ethisch probleem. Het gevoel dat je niet goed weet wat het goede is. Vroeger, toen er nog een wereld boven onze wereld was, gingen we daar vragen hoe het moest. Tegenwoordig zijn we op elkaar aangewezen en wat goed is bepalen we als gemeenschap. Een bijzondere gemeenschap, want wij zijn de allereerste generatie in de geschiedenis van de mensheid die vindt dat je in gesprek met anderen mag besluiten om dood te gaan. Dat is uniek. Levensbeëindiging in gezelschap van anderen kwam ook wel in de Oudheid voor. Daar is de wat hitsige Romeinse variant na een verloren veldslag: hou jij me zwaard vast dan stort ik mij er op. Of de deftige stoicijnse versie waarin een man zijn leven beëindigt omringd door geliefden en vrijwel altijd onder staatkundige druk.

Maar wij zijn de eersten die, niet in een hoek gedreven door staatkunde of eergevoel, maar door een falend lichaam, soms in alle rust voor het graf kiezen  Ik heb het uitdrukkelijk niet over de in smartelijke eenzaamheid uitgevoerde moord op je zelf die zo vreselijk pijn doet in alle anderen omdat je juist door de heimelijkheid, het onbesprokene, jezelf ook in die anderen vermoordt.

Ik heb het over opzettelijk sterven in gesprek met je naasten, een zijnscategorie die Boudewijn Chabot als eerste beschreven heeft als een nieuwe ruimte. Dat we ons daar onwennig bewegen is onvermijdelijk. Bezorgdheid over het doorschieten van de euthanasiepraktijk is een passend aspect van onze onhandige aanwezigheid in deze nieuwe ruimte. Gevorderde dementie, weigerapothekers, voltooid leven, overvraagde SCEN-artsen, ongeneeslijke depressie, tinnitus, pensioenangst, dreigende familieleden, lichamelijke aftakeling, allemaal toestanden rond euthanasie. Gaat dit wel goed? Dat zullen we samen moeten uitmaken.

Hoe ver moet artsenbemoeienis gaan? Als hulp bij zelfdoding niet langer strafbaar is, wordt de hele euthanasiewet dan overbodig? Moet iedereen die nog makkelijk een paar trappen op kan lopen het zelf maar regelen? Glipt de euthanasiepraktijk weg uit medische handen? En tenslotte: durven we dit opzettelijke sterven aan omdat we na de dood nergens meer heen gaan?

 

Helium 2014-4 verslag van een mislukking bij een echtpaar

Nieuw verslag mislukking zelfeuthanasie bij helium , zie de melding bij “sterven in eigen regie “.

1 December 2013 :Vernieuwde 8ste druk van Uitweg

8e druk 28 nov 2013

24 augustus 2013 Boudewijn Chabot in NRC weekend

Chabot in Opiniebijlage NRC 24-8-2013

Nieuw artikel in het NRC Handelsblad

Op 19 juni verscheen een artikel over de nieuwe film Ooggetuigen in het NRC Handelsblad.
Lees verder

Melding mislukte zelfeuthanasie met een morfinepreparaat

Er is een melding ontvangen van een mislukte poging tot zelfeuthanasie met een morfinepreparaat (oxycodon) en een benzodiazepine.
Lees verder

Persbericht 6 juni 2013: Ooggetuigen over sterven in eigen regie

een film van Boudewijn Chabot over waardig sterven mét hulp van familie maar zónder hulp van arts.

Presentatie voor pers en genodigden  in Nieuwspoort 20 juni 15.30-17.30

Uniek aan deze film is dat hij een nieuwe dimensie toevoegt aan

  • het debat over de pil van Drion voor ouderen;
  • het probleem van Justitie  met hulp bij zelfdoding door familie 

Toelichting
Ouderen willen niet in beroerde laatste levensjaren gevangen komen te zitten. Kwaliteit van leven staat centraal. In tijden van schaarste aan goede zorg vinden sommigen een waardig levenseinde met hulp van het boek Uitweg. Een waardig levenseinde in eigen hand door Chabot en Braam.

Ooggetuigen
Hoe doe je dat: doodgaan op je eigen manier, op je eigen tijd en met je eigen mensen om je heen? Ooggetuigen vertellen in de film hoe dat verliep, hoe zij het hebben ervaren en welke hulp zij hebben gegeven.

Proefproces gaat naar Hoge Raad
De strafwet (art 294) verbiedt hulp bij zelfdoding. Al 30 jaar heeft het Openbaar Ministerie geen familieleden vervolgd terwijl bij het OM bekend is dat zij niet zelden hulp verlenen. In september start een proefproces voor de rechtbank Zutphen dat vermoedelijk naar de Hoge Raad gaat.

Je eigen pil van Drion en art 294
Chabot stelt dat art 294 voorlopig moet blijven. De film laat zien hoe gewoon zelfeuthanasie met je eigen ‚pil van Drion’ is geworden. Recent onderzoek toont dat hulp bij zelfdoding door de naasten jaarlijks honderden keren wordt geboden. Nu dit aan het daglicht komt, is overhaaste wetswijziging niet aan de orde.

Overtuigingsdaders en de Hoge Raad
Hulp bij waardig sterven gebeurt niet meer in het geheim. Familieleden komen er in de film voor uit dat zij een dierbare in nood hebben geholpen. Het zijn overtuigingsdaders. Die schrik je niet af met een proces. Een duidelijke uitspraak van de Hoge Raad kan de grootschalige overtreding van art 294 door familie in goede banen leiden.

Programma: filmfragmenten en discussie met Boudewijn Chabot
de film is te bestellen via www.eenwaardiglevenseinde.nl kost 25 euro.