Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

waarschuwing helium

Op deze site vindt u informatie over drie methoden voor zelfeuthanasie.

Deze staan uitvoerig beschreven in het handboek van Boudewijn Chabot en Stella Braam:

UITWEG, uitgebreid met de heliummethode

 


 

De film ‘Oogetuigen van sterven in eigen regie‘, die nu nog op dvd te koop is, wordt komend jaar uitsluitend via streaming te koop aangeboden. Het restant dvd’s wordt daarom tegen de helft van de prijs (€ 12,50) aangeboden. Klik hier om de dvd te bestellen.

 

Over de Stichting

De Stichting Waardig Levenseinde werd in 2011 opgericht door Boudewijn Chabot en Stella Braam. Een ruime meerderheid van de ouderen wil graag een vrijwillig levenseinde als de kwaliteit van leven in het gedrang is. Niet iedereen krijgt of wil daarbij hulp van een arts.

De stichting stelt zich tot doel betrouwbare en toegankelijke informatie te verschaffen over een waardig levenseinde in eigen regie en in gesprek met naasten. Lees meer

 

Nieuws

Uitweg beleeft de 11de druk.

Chabot daagt politici uit: “de pil van Drion” is gemakkelijk via internet te bestellen. Waarom mogen ouderen hem niet laten testen op zuiverheid ? Omdat “de pil van Drion” een barbituraat bevat die onder de opiumwet valt. Laboratoria willen hem graag onderzoeken op zuiverheid mits de Geneeskundige Inspectie hiervoor toestemming geeft, maar de politiek blokkeert die weg.

Dus komt Chabot in de nieuwste druk van Uitweg  met een plan hoe ouderen en consulenten zelf “de pil van Drion “veiliger kunnen maken lees verder ( ik wil daar plaatsen wat staat onder het kopje “Op weg naar een veilige route voor de Pil van Drion blz. 136/137). Mee eens ?

(meer…)

NRC 15 november 2015

 

In de NRC van 15 november wordt het beleidsvoornemen van de NVVE aangekondigd om met de laatste wil pil te experimenten

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/13/vereniging-wil-experiment-met-pil-om-zelf-leven-te-1559234

 

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/13/dodelijk-poeder-in-een-verjaardagskaart-1559091

 

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/13/vereniging-wil-experiment-met-pil-om-zelf-leven-te-1559234

NRC 13 november 2015 Uit UITWEG

Hulp bij verstrekken en klaarmaken levenseindepil

Ouderenpsychiater Boudewijn Chabot bestudeerde voor zijn boek Uitweg alle relevante jurisprudentie op het gebied van zelfeuthanasie en hulp door familieleden. In zijn boek geeft Chabot een overzicht van de grenzen tussen legaal en illegaal handelen. Zijn overzicht is opgesteld in overleg met juristen.

Wat mag duidelijk niet? Aanzetten tot zelfdoding; de regie overnemen; een instructie of opdracht geven; het dodelijke middel voeren aan degene die wil overlijden.

Wat mag duidelijk wel? Gesprekken voeren over zelfdoding; informatie geven; morele steun bieden – door bijvoorbeeld aanwezig te zijn.

Waar ligt het grijze gebied? Op uitdrukkelijk en herhaald verzoek medicijnen kopen, bewaren, overhandigen of fijnmaken; water of vla aangeven om de medicijnen in te kunnen nemen.

Wat kunnen familieleden doen om kans op vervolging te minimaliseren? Op smartphone of videocamera een opname maken waarin degene die wil overlijden zelf uitlegt waarom die wens bestaat; op smartphone of videocamera een opname maken van het moment waarop diegene het dodelijke middel zélf inneemt; voor het overlijden het medisch dossier van een arts opvragen waarin de arts de wens tot (zelf)euthanasie van de patiënt vermeldt en beschrijft waarom die wens er is.

 

 

 

 

Helium waarschuwing

Waarschuwing !

  1. Heliumtankjes zullen verdund gaan worden door de fabrikant met 20% lucht en daardoor niet meer betrouwbaar voor waardig sterven (ballonnen gaan nog wel omhoog); we weten niet wanneer, voorlopig zijn de goede tankjes nog te koop.
    Reden voor verdunning: De fabrikant zegt dat heliumvoorraden op den duur uitgeput raken en hij daarom er zuinig mee om wil springen.
  2. Op de nieuwe tankjes moet de fabrikant zetten: “diluted with air”
    Dus
  3. nu tanks aanschaffen voor wie de methode overweegt en
  4. checken of op de tank ‘diluted with air’ staat aangegeven

We houden u op de hoogte zodra er meer nieuws hierover is.

Waarschuwing voor het geval u aanwezig wilt zijn bij zelfeuthanasie met helium

Na een zelfeuthanasie met helium is de politie altijd achterdochtig of de overledene niet strafbare hulp heeft gekregen. Politie en recherche kunnen de naasten die erbij aanwezig zijn het leven erg zuur maken. (meer…)

Boudewijn Chabot in Buitenhof op 14 december 2014 kopieër de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=RYRxAFABFbI

De 10de bewerkte editie van “Uitweg” is nu beschikbaar.

EUTHANASIE ZONDER EXAMEN, Boudewijn Chabot NRC 29-11-2014

Zelfeuthanasie is vaak beter dan de arts erom vragen.

Voor euthanasie door een arts moet een soort examen worden afgelegd. Wie het zelf doet, houdt de regie in eigen hand. Met of zonder anderen. Het moet wel duidelijk een eigen beslissing zijn, aldus Boudewijn Chabot (meer…)

Financiële verantwoording 2013

ST WLE inkomsten uitgaven 2013

HOE VER MOET ARTSENBEMOEIENIS GAAN? de euthanasietrein

Bert Keizer column in Medisch Contact dd  1 MEI 2014

Toen de stoomtrein in Engeland begon te rijden (meer…)

24 augustus 2013 Boudewijn Chabot in NRC weekend

Chabot in Opiniebijlage NRC 24-8-2013

Nieuw artikel in het NRC Handelsblad

Op 19 juni verscheen een artikel over de nieuwe film Ooggetuigen in het NRC Handelsblad.
Lees verder